Vliesvleugeligen - Hymenoptera

In het jaar 2003 organiseerde de KNNV in samenwerking met de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie)een zoekactie naar hommels, onder de titel "Kijk eens naar hommels". Iedereen kon zijn of haar waarnemingen doorsturen van 6 algemene hommelsoorten. Op een zoekkaart stonden goede afbeeldingen van deze soorten met een korte beschrijving. Als je nog nooit verder gekomen bent dan het benoemen van die grote dikke zoemers als "hommels" is dat een aardige ingang. Kijk even onderaan deze pagina voor de bijbehorende websites.

Bij de hommels overwintert alleen de bevruchte koningin en, zoals dat hoort bij koninginnen, die is de grootste van allemaal. In Februari kun je al de eerste hommels zien rondvliegen.

Van de hier afgebeelde soorten zijn de Aardhommel, Tuinhommel en Steenhommel het grootst.

Op het startplaatje is de Aardhommel (Bombus terrestris) afgebeeld. Deze hommel heeft een zwart borststuk met een oranjegeel bandje. Het achterlijf is zwart met een oranjegele band en een wit kontje.
Het plaatje is gemaakt op 21 April 2004, bij de rijke vegetatie tussen grasveld en kromme zwembadsloot. In het voorjaar staan hier veel Paarse dovenetel, Witte dovenetel en Hondsdraf in bloei.

Deze Tuinhommel  (Bombus hortorum) bezoekt een distelsoort bij de ingang van het paadje langs de kromme zwembadsloot. Distels bloeien pas later in het seizoen, het plaatje is gemaakt op 19 Juli 2003.
Bij de Tuinhommel heeft het borststuk twee gele banden, het middendeel is zwart. Het achterlijf is van voor naar achter: geel, zwart, wit.

Het plaatje van de Weidehommel (Bombus pratorum) is op dezelfde tijd en plaats gemaakt als dat van de Tuinhommel. De Weidehommel heeft een zwart borststuk, waarop meestal een geel bandje zit. Het achterlijf is zwart met een oranjebruin kontje en door het zwart loopt meestal een gele band. Een tweede plaatje van een bloembezoekende Weidehommel, hier op Braam in de vegetatiestrook tussen grasveld en kromme zwembadsloot, gemaakt op 13 juni 2004.

In april 2005 zie ik veel meer Steenhommels rondvliegen dan voorgaande jaren. De Steenhommel is een grote hommel, ongeveer even groot als Aardhommel en Tuinhommel en gemakkelijk te herkennen: een pikzwarte hommel met een oranjerood kontje. Twee plaatjes, gemaakt op 12 april 2005 op het grasveld grenzend aan de kromme zwembadsloot:
Steenhommel op Paardenbloem  en
Steenhommel doezelend op hout

De Akkerhommel  (Bombus pascuorum) heeft een oranjebruin borststuk, waarin wat zwart kan zitten, het achterlijf is zwart-grijs gebandeerd en het kontje is gelig.
Op een tweede plaatje  is de zwart-grijze bandering goed te zien. Beide plaatjes zijn weer gemaakt bij de vegetatie tussen grasveld en kromme zwembadsloot, op resp. 21 en 23 April 2004.

Websites:
Kijk eens naar hommels
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
KNNV