Vlinders - Lepidoptera

In Nederland zijn er drie soorten witjes, die zeer algemeen voorkomen en veel op elkaar lijken: het Groot koolwitje, het Klein koolwitje en het Klein geaderd witje. De laatste twee zijn ongeveer even groot, het Groot koolwitje is een slagje groter. Alle drie soorten hebben een zwarte vlek op de punt van de bovenkant van de voorvleugel.

Op het startplaatje  (27 Juli 2001) is de groenige bestuiving van de aders op de ondervleugels te zien. Dit kenmerk onderscheidt het Klein geaderd witje van de andere twee soorten.
De volgende drie plaatjes zijn gemaakt op 25 Juli 2001:
nogmaals van opzij  de kleur van de onderkant van de vleugels kan bij alle drie soorten meer of minder geel getint zijn, de lichtinval kan hierbij ook een rol spelen.
van boven 
man danst rond vrouw deze vrijer had geen succes.