Vlinders - Lepidoptera

Op 25 Juni 2003 kwam ik wel een heel merkwaardige oranjekleurige vlinder tegen. De vlinder had erg lange, smalle vleugels. Met behulp van de Vlinder Encyclopedie van Wybren Landman kon ik de vlinder op naam brengen: een Dryas Julia. Waarop een vage herinnering aan veel oranje vlinders in de vlinderkas van de Hortus botanicus bovenkwam. Op AVN (Amsterdams Vogelnet) informeerde ik of de kas van de Hortus soms had opengestaan. Van Jan Timmer kwam deze reactie:

Omdat de kweek van deze vlinders zo bijzonder succesvol was heeft men besloten ze los te laten in de drie klimaten kas. En wel in het mediterrane deel. Dryas julia is een regenwoud soort die bijzonder algemeen is in het Amazone gebied en daar vrijwel alleen in de onderste lagen van het bos voorkomt. Men had dus gedacht deze vlinders wel te kunnen houden in de kas. Helaas was dit een misrekening. Een substantieel deel van de vlinders is ontsnapt via de dakramen!
Dit verklaart waarschijnlijk de waarneming in het Flevopark.

Terug naar de Dryas julia in het Flevopark: deze stelde zich tevreden met de bloempjes van de oer-Hollandse braamstruiken, bij de rand van het grasveld grenzend aan de kromme zwembadsloot. De vlinder werd ernstig gehinderd bij de maaltijd door een Gehakkelde aurelia, die hem steeds wegjoeg.
Drie plaatjes van deze vlinder:
van boven startplaatje
van opzij 
van voren 

Toch een aardig cadeautje van de Hortus aan de Amsterdamse bevolking, ga er eens naartoe!